back to top

Što je autizam: Važno je razumjeti njegovu raznolikost

Što je autizam?

Ako se vratimo samo nekoliko desetljeća unatrag, poremećaji iz autističnog spektra bili su velika nepoznanica u javnosti, a sama riječ autizam je velikoj većini ljudi zvučala zastrašujuće. To je rezultiralo snažnom stigmatizacijom osoba s autizmom, ali i njihovih obitelji.

Međutim, u posljednjih dvadesetak godina puno se toga promijenilo u pristupu i odnosu društva prema ovom problemu. Zahvaljujući razvoju znanosti i brojnim istraživanjima koja se neprestano provode, postignut je napredak u liječenju i izliječenju autizma.

Danas je svijest društva o prirodi ovog poremećaja porasla, ali je potrebno ne samo nastaviti govoriti o njemu, već mu posvetiti još veću pozornost.

Velik doprinos dale su udruge roditelja čija su djeca oboljela od autizma, ali i sami pacijenti koji s puno hrabrosti dijele s javnošću priče o vlastitim iskustvima i životu s autizmom.

Da vam pomogne da bolje razumijete ovo specifično stanje, ali prije svega da vas motivira do uložiti apsolutni napor da razumije razlike koje su jedna od glavnih karakteristika osoba s autizmom, pripremili smo ovaj članak.

Razmotrit ćemo osnovne činjenice o autizmu, kako se manifestira, kako se dijagnosticira, kakav je pristup liječenju te kako se sami trebamo odnositi prema osobama koje boluju od autizma kako bismo im pružili podršku.

Poremećaji iz autističnog spektra i njihova podjela

Poremećaji iz spektra autizma uključuju složena razvojna stanja koja uključuju trajne izazove u međuljudskim odnosima i komunikaciji s okolinom, specifične interese i stereotipna ponašanja.

Autizam se smatra doživotnim poremećajem, a stupanj poteškoća u funkcioniranju ovisi o mnogim čimbenicima i razlikuje se od osobe do osobe. Ona je ta šarolikost u spektru simptoma što se očituje kao glavna karakteristika autizma.

Autizam se definira kao složeni neurobiološki poremećaj koja se uglavnom očituje u ranim godinama i ostaje prisutna tijekom cijelog života. Povezan je s razvojem i funkcioniranjem mozga, kao najsloženijeg ljudskog organa koji utječe na to kako percipiramo svijet oko sebe i kako komuniciramo s okolinom.

što je autizam?
Što je autizam?

Dok jedna skupina pacijenata može biti vrlo funkcionalna, s manje poteškoća, recimo samo u komunikaciji, druga skupina može imati čitav spektar složenih problema, poput problema s usvajanjem najosnovnijih životnih vještina. Ljudi iz ove druge skupine zahtijevaju veliki stupanj podrške i pomoći od strane obitelji i društva.

Drugim riječima, neophodan je individualni pristup, jer svaka osoba s dijagnosticiranim autizmom ima svoju priču i potrebe koje treba zadovoljiti (voljeti i biti voljena, družiti se, osjećati se ugodno i sigurno, biti sita, uredna itd.) .).

Skupina poremećaja iz spektra autizma uključuje:

 • autizam u ranom djetinjstvu,
 • Aspergerov sindrom,
 • Rettov sindrom,
 • nespecifični pervazivni razvojni poremećaji,
 • dezintegrativni poremećaji u djetinjstvu.

Faktori rizika

Uzroci autizma još uvijek su nejasni i nedovoljno razjašnjeni, unatoč tome što se radi o području koje znanstvenici intenzivno istražuju. Ne postoji jasan i precizan popis čimbenika koji uzrokuju autizam. Iz tih razloga najčešće se govori o tome faktori rizika.

Čimbenici rizika prvenstveno uključuju genetske čimbenike, Fragilni X sindrom obiteljska anamneza (kada je jedan od članova obitelji bolovao od autizma), rizična ponašanja i toksikološka stanja djetetove majke tijekom trudnoće, komplikacije tijekom poroda.

Neka istraživanja sugeriraju da uzimanje određenih lijekova može povećati vjerojatnost da dijete razvije autizam, dok se uzročna veza između cjepiva i autizma negira, navodeći kao razlog nedostatak znanstvenih dokaza.

Faktor rizika je i dob roditelja.

Od autizma dječaci češće obolijevaju a u čimbenike rizika može se ubrojiti i spol djeteta.

Autizam počinje u ranom djetinjstvu, ali se tek oko treće godine javljaju očiti simptomi koji su razlog da se roditelji obrate liječniku za pomoć.

što je autizam?
Što je autizam?

Simptomi i dijagnoza

Rane znakove autizma mogu uočiti roditelji, pedijatri ili odgojitelji, odnosno osobe koje izravno i kontinuirano komuniciraju s djetetom. Najčešće se suptilni pokazatelji ne prepoznaju kao simptom bolesti u prvoj godini. Tek između druge i treće godine javljaju se intenzivniji simptomi na temelju kojih se može posumnjati da se radi o poremećaju iz autističnog spektra.

Roditelji se najčešće obraćaju pedijatru, a potom se, ovisno o dijagnozi, planiraju daljnji koraci u liječenju. Autizam se očituje kroz prepreke i poteškoće u sferi socijalnog i emocionalne odnose, kao i na razini ponašanja. Često može biti praćen fizičkim zdravstvenim problemima.

Poteškoće u socijalnoj komunikaciji uglavnom se očituju kroz određena ponašanja:

 • dijete izbjegava kontakt očima;
 • ne odaziva se na svoje ime, promatraču se čini da ga dijete uopće ne primjećuje i ne čuje;
 • neverbalna komunikacija je minimalna ili je nema. Geste i izrazi lica se ne mijenjaju i nisu u skladu s podražajima iz okoline;
 • postoje poteškoće u razumijevanju verbalnih i neverbalnih poruka;
 • govor kasni ili se već stečene riječi gube, osim toga, u nekim slučajevima govor se može razviti tako da dijete ponavlja fraze ili riječi, ali ne razumije njihovo značenje;
 • boja glasa i ritam govora mogu biti specifični, na pr. dijete govori poput robota ili svoje zahtjeve izražava pjevanjem; govor najčešće nema svrhu dvosmjerne komunikacije, već samo izražavanje potreba;
 • dijete ne pokazuje predmete, igračke niti ih donosi drugoj osobi s namjerom komuniciranja;
 • U starijoj dobi teško uspostavlja međuljudske odnose i oni se često ruše.
što je autizam?
Što je autizam?

Ograničeni interesi i stereotipna ponašanja može se manifestirati na različite načine:

 • slabe sposobnosti prilagodbe i prihvaćanja promjena u okolini;
 • jak fokus na neuobičajene teme uz potpuno ignoriranje interesa i intervencija ljudi iz okoline;
 • povećana osjetljivost na svjetlosni ili zvučni podražaj koji može biti ugodan ili neugodan te shodno tome reakcije djeteta mogu biti jake i brze;
 • stereotipna ponašanja (pokreti koji se dugo ponavljaju kao što su mahanje rukama, pljeskanje, ljuljanje naprijed-natrag);
 • izvođenje radnji koje mogu rezultirati samoozljeđivanjem (npr. ugriz, štipanje, lupanje glavom o zid i sl.);
 • dijete uspostavlja određene rituale i aktivnosti, a ometanje njihove provedbe ili prekidanje izaziva ljutnju, protest i snažan otpor;
 • postoji i problem s koordinacijom pokreta, kretanje je neuobičajeno, dijete hoda na prstima, nespretno je, može imati ukočen stav tijela bez gestikulacije ili s pretjeranom gestikulacijom;
 • fascinacija detaljima predmeta, na primjer kotačima automobila, ali nerazumijevanje svrhe ili funkcije predmeta ili igračke;
 • slaganje igračaka ili predmeta na neobičan način;
 • specifične prehrambene sklonosti koje mogu uzrokovati smetnje gastrointestinalne prirode.

U većini slučajeva dijagnoza autizma postavlja se nakon treće godine života. Najčešće se zabrinuti roditelji obraćaju pedijatru koji procjenjuje u kojem smjeru dijete treba dalje dijagnostika te kome treba dijete uputiti na preglede i procjene.

Nakon promatranja ponašanja djeteta i njegovih interakcija s roditeljima, u dijagnostiku se uključuju dječji psiholog, dječji neurolog i dječji neuropsihijatar. U nekim slučajevima postavljanje dijagnoze nije lako jer ima dosta preklapanja i nejasnoća, pa se onda rade dodatne pretrage.

Dijagnostika je složen proces, jer ne postoji niti jedna medicinska pretraga koja bi potvrdila postojanje autizma, primjerice krvna slika kao kod nekih drugih bolesti, već liječnici gledaju brojne aspekte, od djetetove razvojne povijesti do njegovog ponašanja u svakodnevnom životu. životne situacije. Sumnja da postoji poremećaj iz autističnog spektra može se javiti i prije navršenih 18 mjeseci, ali se konačna dijagnoza postavlja tek kada dijete odraste.

Pokazalo se da jest rana dijagnoza je iznimno važna jer se intenzivnim tretmanom može olakšati funkcioniranje djeteta koje uz odgovarajuću podršku i pomoć može ostvariti svoj puni potencijal.

Liječenje autizma

što je autizam: raznolikost koju treba razumjeti

Tretmani za liječenje djeteta s poremećajem iz autističnog spektra usmjereni su na ublažavanje simptoma koji ometaju djetetovo svakodnevno funkcioniranje i slabe kvalitetu njegova života. Pristupi liječenju mogu biti psihološke, farmakološke, razvojne, bihevioralne i socijalne. Najčešće se kombiniraju dobre strane svih pristupa, ovisno o dominantnim simptomima.

Provode se u bolničkom, obrazovnom, socijalnom i obiteljskom okruženju, uz stalnu interakciju i razmjenu informacija između stručnjaka koji liječe dijete.

Važno je uvijek uzeti u obzir činjenicu da je svako dijete priča za sebe i da autizam ima vrlo raznoliku simptomatologiju. Zato je potrebno da se svakom djetetu s dijagnosticiranim autizmom pristupa se individualno, te da plan tretmana uključuje stručnjake iz različitih područja, ovisno o tome koji dio djeteta treba tretman. Za svako dijete posebno se utvrđuje terapija i plan liječenja s naglaskom na jačanje njegovih snaga i sposobnosti.

Podrška i liječenje su složeniji za adolescente s dijagnosticiranim poremećajem iz spektra autizma. U toj dobi susreću se s brojnim izazovima i ciljevima koje trebaju ostvariti, poput završetka škole, odabira zanimanja, osamostaljivanja i konačnog započinjanja života izvan roditeljskog doma.

Zatim je potrebno uključiti potporu društvene zajednice u smislu pomoći pri osposobljavanju i zapošljavanju, zatim uključivanje u kulturne aktivnosti, bavljenje sportom itd.

Sve to sa svrhom da osobe s autizmom imaju priliku ostvariti svoj puni potencijal biti vidljivi i cijenjeni punopravni članovi zajednice, dobiti priliku kvalitetno živjeti.

Preporuka za još članaka: